Уеб дизайн на сайтове


Дизайнът на интернет сайт е творчески процес и изисква освен голям опит и познания, но и сериозна предварителна подготовка.

За да се направи качествен дизайн, е необходимо дизайнерът да познава много добре бизнеса, който трябва да представи. Това включва структурата и дейността на компанията, нейните продукти, клиенти, пазари, както и виждането и очакванията на мениджмънта. Какво правим ние в „Студио за уеб дизайн Зашев”:

Проучване

Дизайнерът се запознава с цялата информация за компанията, както и представянето и към момента в глобалната мрежа. Внимателно и детайлно проучва всеки аспект от дейността и целите на компанията. Изисква необходимите данни и се запознава с корпоративната идентичност на компанията, графичните елементи, които фирмата използва, като лога и корпоративни цветове. Следващата стъпка е:

Анализ на съществуващи решения

След като се е запознал с компанията, е време дизайнерът да отправи поглед към конкуренцията. Обследват се всички конкурентни фирми, както и такива с подобни дейности. Целта на този анализ е да се определят добрите практики и някои от тях да се взаимстват. Същото се отнася и за лошите практики и грешки, които е добре да бъдат избегнати.

Изграждане на концепция

Концепцията е създаване на модел за визия и структура на сайта, които да изпълняват изискванията и да следват целта му. Тя трябва да е съобразена с всички направени към момента проучвания и анализи и да е изцяло насочена към изпълняване на целите на сайта. Много важен елемент от изграждане на концепцията е навигацията на сайта и неговата функционалност. Колкото и да е красив един сайт, ако не е функционален и посетителят не може да открие информацията, която го интересува, сайтът става безполезен.

Визуализиране

След изграждане на концепцията се преминава към визуализиране на проекта. За целта се изработват визуализации в реален размер на всички типове страници. Тези визуализации се показват на клиента, за да добие цялостна представа за това как ще изглежда и функционира сайтът. След одобрение на дизайна се преминава към програмиране на сайта.


Изпрати запитване 


 назад