Уеб базиран софтуер


Уеб базираният софтуер е прекрасна възможност за дигитализация на определени процеси във вашия бизнес и е идеален заместител на купищата папки и екселски таблици, бланки, формуляри и т.н., разположени на споделени сървъри и устройства.

Колкото и добре да сте си подредили нещата, идва момент, когато започвате да губите информация или да имате необходимост от свързаност между различните данни. Тогава е дошъл моментът да оптимизирате тези процеси и всичко това да се дигитализира.

Уеб базиран софтуер са големите ERPсистеми, където може да се обвържат повечето процеси във фирмата, но също така и по-малки софтуери, изпълняващи всевъзможни задачи и улесняващи вашето ежедневие.

Подобни системи се използват доста ефективно и в комуникацията с клиенти и служители; за организиране на работните процеси и задачи, както и за извеждане на статистики и данни.

Пример за подобни разработки са:

Система за оценка на риска

За институция разработихме специализиран софтуер, който съхранява и обработва голям обем от данни, и на база на тези данни изготвя оценка на риска по съответни критерии. Системата е с различни нива на достъп и възможност за динамична промяна на данните и критериите. Има изградена мейлинг система.

Система за управление на верига магазини Tempo Sport & Tempo Casual

Системата работи на устройства в над 70 магазина, складове и офиси. Извършва контрол на работно време и служи за управление и движение на вътрешни документи. Има 8 нива на достъп с различни права и функции.

Софтуер за строителен надзор за „Дунав консулт“

Софтуерът управлява двата процеса на компанията – „Оценка за съответствие“ и „Строителен надзор“. Системата генерира всички необходими документи за процесите, като дава възможност за промяна и актуализации на техните темплейти, както и за автоматично попълване на данните, които вече са въведени.

Всички тези системи и много други, които създаваме в „Уеб дизайн студио Зашев“, имат само една цел – да пестят вашето време.


Изпрати запитване 


 назад