Regional administration Vidin


 

Официален сайт на Областна администрация Видин. Област Видин е разположена в северозападната част на Дунавската равнина и на нейна територия се намират забележителни природни феномени, защитени местности и видове, както и множество културно-исторически паметници от всички исторически епохи.

Направихме сайта съобразно изискванията за институционална идентичност и всички добри практики за институционален сайт.

 

 

Адрес на уебсайта: www.vidin.government.bg
 назад