Prista Oil


 

„Приста Ойл Груп” е холдингова структура, която се занимава с производство и търговия на моторни и индустриални масла, греси и специални течности, както и с акумулаторен бизнес - в структурата на „Монбат”.

Сайтът е мултиезична платформа, като всяка езикова версия представлява отделен домейн на съответния филиал на компанията. Платформата се управлява централно с една администрация. Ние осъществяваме постоянна и професионална поддръжка на сайта.

 

 

Адрес на уебсайта: www.prista-oil.com
 назад