Имейл маркетинг


През последните години Email маркетингът набира все повече популярност за ангажиране на потребителите и постигане на маркетинговите цели на бизнесите. Този инструмент от дигиталния маркетинг се счита за инструментът с най-голяма възвръщаемост на инвестициите.

Добре създадените и прецизирани кампании могат да увеличат както познаваемостта на бранда ви, така и шанса за постигане на поставените маркетингови и бизнес цели.

Независимо с каква цел се използва email маркетингът, един от основните ключови моменти за професионалния email маркетинг е аудиторията:

 • добро познаване на настоящите и потенциални клиенти
 • методи за събиране на контактите
 • правилна сегментация на съществуващата аудитория
 • верният тон на комуникация с потребителите

Какви са предимствата на email маркетингът?

 • Разпознаваемост на бранда
 • Сегментация на аудиторията
 • Добра възвращаемост на направените инвестиции
 • Възможност за персонализация на съобщенията

 

Какво предлагаме?

 • Гъвкави решения, съобразени с целите на всеки бизнес
 • Професионално изработени имейли
 • Сегментиране на аудиторията спрямо целите на кампанията
 • Ефективни системи за изпращане на имейли
 • Анализ на резултатите

Изпрати запитване 


 назад