Асоциация на предприятията в железопътния превоз


 

Целите на Асоциацията са да защитава правата и законните интереси на железопътните превозвачи и да участва в разработването на национални програми и стратегии за развитието на желепопътния превоз.

Създадохме дизайн и разработихме интернет сайта на асоциацията, като изградихме специална система за споделяне на информация между членовете.

 

 

Адрес на уебсайта: www.apzp.bg
 назад